• شرکت اوزان
  • 1.png
تجدید مناقصه عمومی (نوبت سوم) خرید 3000 كیلوگرم جیوه با خلوص 99/99 درصد
کد خبر : ۲۱۵۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ 
شرکت اوزان (سهامی خاص) به شماره ثبت 13381 و شناسه ملی 10100509215 در نظر دارد مناقصه عمومی خرید 3000 کیلوگرم جیوه با خلوص 99/99 درصد را با حداکثر مدت زمان تحویل دو ماهه تجدید نماید.
جلسه تودیع و تقدیر از عضو هیات مدیره شركت اوزان برگزار شد.
کد خبر : ۲۱۵۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ 
به گزارش روابط عمومی شرکت اوزان، یکشنبه 5 آذرماه 1402 جلسه تودیع و تقدیر و تشکر از عضو موظف هیات مدیره و معاونت اداری مالی شرکت اوزان برگزار شد.
امضای تفاهم نامه همكاری فی ما بین شركت اوزان و شركت دانش بنیان نانو نارین طب
کد خبر : ۲۱۴۹  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ 
به گزارش روابط عمومی شرکت اوزان، تفاهم نامه همکاری و تامین اقلام پزشکی فی مابین شرکت اوزان و شرکت نانو نارین طب امضا شد.
تجدید مناقصه عمومی (نوبت دوم) خرید 3000 كیلوگرم جیوه با خلوص 99/99 درصد
کد خبر : ۲۱۴۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ 
شرکت اوزان (سهامی خاص) به شماره ثبت 13381 و شناسه ملی 10100509215 در نظر دارد مناقصه عمومی خرید 3000 کیلوگرم جیوه با خلوص 99/99 درصد را با حداکثر مدت زمان تحویل دو ماهه تجدید نماید.
تجدید مناقصه عمومی (نوبت دوم) خرید 1000 كیلوگرم قلع با خلوص 99/9 درصد
کد خبر : ۲۱۴۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ 
شرکت اوزان (سهامی خاص) به شماره ثبت 13381 و شناسه ملی 10100509215 در نظر دارد مناقصه عمومی خرید 1000 کیلوگرم قلع با خلوص 99/9 درصد را با حداکثر مدت زمان تحویل دو ماهه تجدید نماید.
مناقصه عمومی خرید 3000 كیلوگرم جیوه با خلوص 99/99 درصد
کد خبر : ۲۱۴۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ 
شرکت اوزان (سهامی خاص) به شماره ثبت 13381 و شناسه ملی 10100509215 در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی نسبت به خرید 3000 کیلوگرم جیوه با خلوص 99/99 درصد با حداکثر مدت زمان تحویل دو ماهه اقدام نماید.
مناقصه عمومی خرید 1000 كیلوگرم قلع با خلوص  99/9 درصد
کد خبر : ۲۱۴۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ 
شرکت اوزان (سهامی خاص) به شماره ثبت 13381 و شناسه ملی 10100509215 در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی نسبت به خرید 1000 کیلوگرم قلع با خلوص 99/9 درصد با حداکثر مدت زمان تحویل دو ماهه اقدام نماید.
صفحه1از17123456...17.بعدي.برو

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0